آخرین اخبار

رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ اعلام شد

Wpfreeware 6:49 AM Technology

رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ اعلام شد

به گزارش صبحانه، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۵ حدود ۳.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد اعلام شده که بیانگر تغییر مسیر رشد اقتصادی نسبت به گذشته است. در سال‌های اخیر همواره نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی داشته و رشد بر پایه نفت بالاتر از رشد بدون نفت گزارش شده بود. رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی

رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ اعلام شد

رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ اعلام شد

رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ اعلام شد

رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ اعلام شد
رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ اعلام شد

Related Post

اخبار
651امتیاز کاربران| امتیاز: 5 از 5اخبار