آخرین اخبار

دلیل گرانی سکه از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی

Wpfreeware 6:49 AM Technology

دلیل گرانی سکه از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی

به گزارش صبحانه، طهماسب مظاهری علت افزایش قیمت سکه را نتیجه طبیعی و تابع سیاستگذاری ارزی غیر اصولی دانست و گفت: ۱۲ سال سیاست سرکوب نرخ ارزی را داشتیم و اکنون سیاست اعلامی که نرخ ارز رقم تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی است. وی با ابراز اینکه هرکسی چه دولت و چه غیر دولت در زندگی می‌تواند اشتباهی کند، متذکر شد: وقتی کسی اشتباهی را مرتکب شد و کارشناسی این اشتباه را متذکر شد، باید اشتباه خودش را قبول کند، ولی دولت بر سیاست ارزی خودش حالت اصرار و لجبازی گرفته است و کماکان صحبت از تک نرخ بودن ارز می‌کند و ارز آزاد را نادیده گرفته است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: اشتباه بزرگی که دولت می‌کند این است که نرخی که تک نرخی نیست به عنوان تک نرخی می‌دهد و ادعا می‌کند با این نرخ، همه نیاز‌های کشور را تامین می‌کند و در همین دو ماه مشخص شده که نمی‌تواند تامین کند و قانونا و اخلاقا دولت حق ندارد منابع کشور را اینگونه هدر دهد و ذخایر ارزی کشور را برای دفاع از یک محاسبه غیر واقعی اختصاص بدهد و مصرف کند و دست کشور را از ذخایر خودش خالی کند. وی با اظهار به اینکه دولت باید از سیاست ارزی اتخاذی خودش دفاع

دلیل گرانی سکه از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی

دلیل گرانی سکه از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی

دلیل گرانی سکه از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی

دلیل گرانی سکه از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی
دلیل گرانی سکه از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی

Related Post

اخبار
651امتیاز کاربران| امتیاز: 5 از 5اخبار