آخرین اخبار

رشد بیش از ۲۳ درصدی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی+ جدول

Wpfreeware 6:49 AM Technology

رشد بیش از ۲۳ درصدی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی+ جدول

به گزارش خبرنگارگروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بر اساس امارمنتشره از سوی بانک مرکزی، خلاصه دارایی های سیستم بانکی نشان دهنده آن است که در یازده ماه نخست سال گذشته میزان دارایی های خارجی ۷ هزار هزار و ۱۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که این رقم در مقایسه با سال گذشته خود رشد ۲۳.۵ درصدی داشته است.   در همین شاخه، مجموع بدهی های بخش دولتی در مدت زمان مذکور ۲ هزار هزار و ۵۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال محاسبه شده که این رقم سال ماقبل (۹۵)، رشد ۱۷.۸ درصدی دارد.   بدهی بخش غیردولتی ۱۰ هزار هزار و ۴۶۱ هزار میلیارد ریال به سیستم بانکی ثبت شده، این آمار در سال ۹۵، ۹ هزار هزار و ۱۷۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده که مقایسه این آمار نشان دهنده رشد ۱۴ درصدی است.   در ردیف سایر دارایی ها، عدد ثبت شده ۱۰ هزار هزار و ۸۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است که این ردیف نیز رشد ۳۰.۵ درصدی دارد.   اقلام زیر خط نیز رقم ۴ هزار هزار و ۳۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام شده که رشد ۳۱.۷ درصدی در مقایسه با سال ۹۵ دارد.   مجموع کل آمار دارایی های سیستم بانکی در یازده ماه نخست سال ۹۶، ۳

رشد بیش از ۲۳ درصدی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی+ جدول

رشد بیش از ۲۳ درصدی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی+ جدول

رشد بیش از ۲۳ درصدی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی+ جدول

رشد بیش از ۲۳ درصدی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی+ جدول
رشد بیش از ۲۳ درصدی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی+ جدول

Related Post

اخبار
651امتیاز کاربران| امتیاز: 5 از 5اخبار