آخرین اخبار

آخرین تغییرات قیمت تخم مرغ در بازار

Wpfreeware 6:49 AM Technology

آخرین تغییرات قیمت تخم مرغ در بازار

به گزارش صبحانه، تخم مرغ، در بازار با میانگین قیمت 5 هزار و 380 تومان بفروش می رسد. قیمت فروش نهاده های دامی و کشاورزی در بازار در قسمت تصویر خبر قابل مشاهده است. منبع:باشگاه خبرنگاران

آخرین تغییرات قیمت تخم مرغ در بازار

آخرین تغییرات قیمت تخم مرغ در بازار

آخرین تغییرات قیمت تخم مرغ در بازار

آخرین تغییرات قیمت تخم مرغ در بازار
آخرین تغییرات قیمت تخم مرغ در بازار

Related Post

اخبار
651امتیاز کاربران| امتیاز: 5 از 5اخبار