آخرین اخبار

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی

Wpfreeware 6:49 AM Technology

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی

به گزارش صبحانه، در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس  است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی
ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی

Related Post

اخبار
651امتیاز کاربران| امتیاز: 5 از 5اخبار