آخرین اخبار

نوسات نرخ ارز را مهار می‌کنیم

Wpfreeware 6:49 AM Technology

نوسات نرخ ارز را مهار می‌کنیم

علی آقامحمدی عصر دیروز در حاشیه همایش فرهنگ میزبانی ایرانی اسلامی درنوسات نرخ ارز را مهار می‌کنیم مشهد در گفتگو با خبرنگاران افزود: اروپا با آمریکا متفاوت است و از این تفاوت باید استفاده کنیم؛ اگر این تفاوت درجهت منافع اساسی ما باشد از آن استفاده می‌کنیم و گرنه ضمیمه آمریکا می‌شود و اتفاقی نیز نمی‌افتد با این حال ما اصول خود را داریم. وی گفت: ایران قدرت منطقه است؛ ما در برجام از ابتدا فرمان را چرخاندیم و در نظر نگرفتن ایران مشکلات بزرگی برای آن‌ها خواهد داشت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی ترامپ می‌گوید هفت هزار میلیارد دلار هزینه کرده به این معنی است که اگر ایران نمی‌تواند بسیار هزینه کند، می‌تواند هزینه‌های بسیار برای دیگران ایجاد کند. آقامحمدی با بیان اینکه اتحاد شرق و غرب در تحریم علیه ایران اتفاق نمی‌افتد، گفت: فرمان رهبری مبنی بر گرفتن تضمین از طرف اروپایی به این معناست که منافع ایران باید در برجام تامین شود؛ برجام اگر می‌تواند منافع ما را بدون آمریکا تامین کند باید ادامه یابد و گرنه ایران از اول به صراحت در زمان مذاکرات نیز گفته بود که اگر منافع ما تامین نشود ا

نوسات نرخ ارز را مهار می‌کنیم

نوسات نرخ ارز را مهار می‌کنیم

نوسات نرخ ارز را مهار می‌کنیم

نوسات نرخ ارز را مهار می‌کنیم
نوسات نرخ ارز را مهار می‌کنیم

Related Post

اخبار
651امتیاز کاربران| امتیاز: 5 از 5اخبار